שיעורי איגרוף בוידיאו
מכות בסיסיות
תחבושת ידיים
עמידה
 תנועות בסיסיות
קרב עם הצל